Deel één: Haarlem - Tours

Eerste deel: Haarlem -Tours